Onsdag 23:e maj, Teater UNO

Utifrån att föreläsningen 19/4 blev uppskattad så känns det roligt att nu kunna erbjuda ytterligare ett tillfälle på Teater Uno!

Några av kommentarerna:

”Det var verkligen ett häftigt event att få vara med om, så värmande och samtidigt proffsigt!”
– ”Detta område är helt utanför min comfortzone, men är viktigt för mig”
– ”En hjärtöppnande föreläsning”

ENTRÉ: 125:- (ink. moms)

ANMÄLAN/BETALNING:
Plusgiro 403 38 81-6. Ange namn och antal.
I mån av plats kan biljett även köpas i entrén.

TID: Insläpp från 18.00, start 18.30.

KONTAKT: C. Borg / borggbg@gmail.com / 070-6585016

OM FÖRELÄSNINGEN:
Hur påverkas och formas våra liv av vårt behov att bli bekräftade och älskade? Hur förhåller vi oss till rädslan att bli avvisade. Hur tar vi ansvar för det mänskliga behovet av samhörighet? Hur ser vi på sårbarhet, är det en svaghet eller styrka?

Dessa och många fler frågor ställer den amerikanska sociologiforskaren Brené Brown. Hon har under många år forskat om sårbarhet och skam samt skrivit ett flertal böcker som finns utgivna på svenska. En kärna i hennes arbete är insikten att förmågan att vara sårbar är en förutsättning för att leva helhjärtat (whole hearted) samt att detta är något vi själva kan påverka och förändra i våra liv, precis som Brené Brown beskriver att hon gjort.

Psykolog Christer Borg kommer med utgångspunkt i Brené Browns arbete att tala om sårbarhet, skam och skuld, rädsla och mod med anknytande teman.

Sårbarhet är kärnan hos skam och rädsla och vår kamp för värdighet, men det verkar även vara födelseplatsen för lycka, tillhörighet, kreativitet, kärlek. Sårbarheten har många uttryck, t.ex. att vara äkta i sina känslor, våga visa sin osäkerhet, rädsla och förväntansfulla glädje. Att berätta för en annan människa hur mycket hen betyder – att exponera sig utan garantier. Det kan även vara att säga hur ledsen man blev av en sårande kommentar, att be om hjälp, att be om en träff, att bli nobbad …

Skam kan förstås bestå av rädslan för utanförskap. ”Jag är inte god nog”. I vår tid ser vi att det blivit avsevärt svårare att acceptera vår ofullkomlighet. Vi har ibland svårt att ta hand om våra egna grundläggande känslomässiga behov, att vara snälla mot oss själva. Vi får då svårare att ha och visa medkänsla mot andra människor. Detta blir en cirkel där vi längtar efter samhörighet men inte kan acceptera vår ofullkomlighet. Många hamnar i prestationsbeteende där handlingen blir ett mått på det egna värdet – till skillnad från att jag är god nog som jag är.

En paradox i sammanhanget är att vi ofta skäms för vår sårbarhet när forskning visar att förmågan att vara just sårbar är en grund för att leva i samhörighet med andra. Den grupp i Browns forskning som hade förmågan till att vara sårbara var de som tyckte att de var värda kärlek och samhörighet. De omfattade fullt ut sin sårbarhet och ansåg att de som gjorde dem sårbara gjorde dem vackra. De pratade om sårbarhet som något nödvändigt. Att våga trots risken att bli avvisad. Utifrån förmågan att vara tillräckligt äkta i kontakt känslorna var de villiga att släppa idén om vilka de trodde sig vara för att vara sig själva. Detta, säger Brown, behöver du absolut göra för samhörighet.

”Det enda som stänger oss ute från samhörighet är vår rädsla att vi inte är värda samhörighet”.

I föreläsningen kommer det att från givna frågeställningar ges flertal tillfällen till kortare diskussioner eller egna tankar. Vad man själv kan göra för att utveckla sin sårbarhet löper som en röd tråd i föreläsningen. Paus ges i mitten.

Christer Borg är leg psykolog och psykoterapeut. Han har under ca 20 års tid dels arbetat med psykoterapier parallellt med handlednings- och konsultuppdrag inom offentlig och privat sektor. I januari 2015 startade han upp Psykologer Föreläser vilket visat på ett stort intresse för ämnet psykologi och att få ta del av leg. psykologers och psykologstudenters föreläsningar om sitt eget område och ämne.

Varmt välkomna!

Christer Borg
Borg Psykologtjänst AB