Torsdag 31:a maj, Teater UNO

VILKA ÄR VI?
Psykologer Spelar Roll är sex yrkesverksamma leg. psykologer som utifrån grunderna i improvisationsteater iscensätter och diskuterar mänskliga teman vilka denna gång är lögn, sårbarhet och skam.

Vi startade 2016 och har spelat på Kvartersscenen 2lång (Psykologer Föreläser) och Vetenskapsfestivalen i Gbg.

SYFTE
Syftet är att i samverkan med åskådarna ge levande exempel på svårigheterna med lögn, sårbarhet och skam och diskutera, samt ge exempel på, alternativa beteenden och förhållningssätt.

BILJETT
Endast vid entrén, 100:-, 70 platser.

HUR GÅR DET TILL?
Ni i publiken ger förslag på den konkreta scenen och kvällens moderator leder diskussionen, regisserar grunderna för de improviserade rollspelen och bjuder in vår ”expertpanel” till att ge ett eller flera korta psykologiska perspektiv på det som utspelats. Utifrån diskussionen med publik, panel och improvisatörer skapar vi en möjlighet att iscensätta samma dilemma igen – men på ett annat sätt!

Kom och medverka till att utveckla formerna för hur vi kan förstå oss själva, våra relationer och vår tillvaro utifrån psykologiska perspektiv!

Medverkande psykologer: Jens Nordberg, Andrej Hude, Jenny Ringdal, Rebecka Nestlog, Robert Bolin och Christer Borg

Teater Uno öppnar kl. 18.00. Enklare servering.

Kontakt: Christer Borg / borggbg@gmail.com / 070-658 50 16