”Det man ångrar i livet har med relationer att göra – inte karriär”

Parsamtal

För närvarande tar jag inte emot nya klienter eller par. Öppnar i Majorna hösten 2020.

För att lösa motsättningar och utvecklas tillsammans måste det finnas en fungerande kommunikation. Om inte så riskerar tolkningar, farhågor och konflikträdsla att ta över.

Par kan ha fastnat i roller eller mönster och ha svårigheter att hantera konflikter och olikheter. Frågeställningen kan också gälla sex- och samlevnad. Parsamtal ger möjlighet att tala med varandra, förstå varandra och bryta låsningar i kommunikationen.

Parsamtal kan även bidra till väl bearbetade separationer, vilket är särskilt viktigt i de fall det finns barn med i bilden. Antalet samtal kan variera från enstaka till serier om 3-10.

Ibland hör man uttrycket, ”vi har växt ifrån varandra”. Kanske händer det att man verkligen gör det men i många fall är det en oförmåga att kommunicera medan man växer, att omförhandla relationen och rollerna man har. Livet förändras och så måste även relationen göra.

Bakom genuin dialog ligger alltid en önskan om att ständigt lära känna varandra på nytt. Om man mist nyfikenheten på varandra kan det behövas hjälp för att återvinna den.

Vissa ämnen kan vara känsliga och svåra att samtala om. Relationen kan prövas när man brottas med frågor som berör individuell frihet kontra gemenskap, särskilt om man inte har samma önskemål.

Särskilt svårt är det när livet går in i en ny fas och förutsättningarna förändras. Det kan exempelvis vara i samband med att man får barn, när barnen flyttar hemifrån, när någon får ett nytt arbete eller blir av med sitt gamla. Makt och maktobalanser är besvärliga att samtala om men en lösning kan vara mycket frigörande för bägge parterna.

Det är inte alltid enkelt att formulera vad man vill, önskar och känner i samtal med den som påverkas och som betyder mycket för en. Även om det är att föredra att man möts och talar tillsammans kan det ibland vara en fördel att träffas enskilt och reda ut sina tankar innan man talar om dem gemensamt.

Boka parsamtal

Borg Psykologtjänst AB

Christer Borg
Leg. psykolog / leg. psykoterapeut
Tel: 070-658 50 16

E-post: info@borgpsykologtjanst.se
Hemsida: www.borgpsykologtjanst.se