”Kunskap är det du kommer ihåg när du glömt bort vad du lärt dig”

Biografi

Jag är till yrket leg. psykolog och psykoterapeut samt handledare. Som terapeut har jag bl.a. vidareutbildat mig inom korttidsterapi, Kognitiv Beteende Terapi (KBT) samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Som organisationspsykolog har jag bl.a. en längre utbildning på Risling Partners i konsultativ arbetsmetodik samt UGL-utbildning (Utbildning Grupp Ledare).

Borg Psykologtjänst AB har jag drivit sedan 2001. De första 15 åren arbetade jag parallellt med psykoterapeutisk behandling och utbildnings- och organisationsuppdrag. I dag utvecklar jag min föreläsningsverksamhet och på mottagningen fokuserar jag på handledning och parsamtal.

Handledning har jag kontinuerligt arbetat med 2001. Jag tar emot arbetsgrupper samt chefs- och ledningsgrupper och ger även individuell handledning.

Kriminalvården har sedan 2002 varit en kontinuerlig uppdragsgivare. Jag är verksam som konsulterad lärare på grundutbildningen för kriminalvårdare i Region Väst. Fokus är att ge psykologisk kunskap och färdigheter i att professionellt arbeta med relationer som ett verktyg.

Företagshälsovård gav mig under ett antal år värdefulla erfarenheter. Som extern konsult hade jag inom Stenungsunds, Tjörns och Orust kommun uppdrag att arbeta med konflikthantering, grupputveckling, föreläsningar, utbildningar, chefshandledning samt arbetsmiljökartläggningar.

Psykologer Föreläser startade jag i januari 2015. Syftet är att i olika former sprida psykologisk kunskap till allmänhet och professionella. Regelbundet har jag arrangerat mycket välbesökta föreläsningar på Kvarterskrogen 2Lång i Göteborg. Verksamheten breddas nu till att drivas i fler lokaler och orter. Finns på Facebook som grupp med över 2000 medlemmar samt sida.

Tidigare i livet har jag arbetat som lastbils- och taxichaufför, servitör och bartender, elektriker, inom fackförbund samt med äldrevård och psykiatri.

Kontakt

Borg Psykologtjänst AB

Christer Borg
Leg. psykolog / leg. psykoterapeut
Tel: 070-658 50 16

E-post: info@borgpsykologtjanst.se
Hemsida: www.borgpsykologtjanst.se

Mottagning: Strandridaregatan 5a