”Med personligt mod kan du slå dig själv och din omgivning med häpnad”

Föreläsningar

Låt dig bli berörd, inspirerad och ta del av konkreta metoder för att utvecklas

Jag föreläser för olika typer av publik och event. Exempel är utvecklings- och konferensdagar eller frukost/lunchseminarier för verksamheter som vill utveckla sin psykologiska kunskap inom kommunikation, relationer och praktisk psykologi.

I mina föreläsningar utgår jag från en syn på människan där hon inte bara ses i sin nuvarande livssituation utan också som summan av sin hittillsvarande historia. Jag beskriver möjligheter till förändring av våra relationer och vår kommunikation. Om vi med civilkurage kan granska den tillvaro vi lever i så är första steget taget.

Några exempel på föreläsningsämnen:

Föreläsningarna är fyllda av fakta, beskrivande exempel, anekdoter samt personliga berättelser som berör åhöraren genom att det som beskrivs ofta känns igen i den egna vardagen – både yrkesmässigt och privat.

 • Är du värd att bli älskad? – om skam och sårbarhet.
 • Inre värld och yttre verklighet – om anknytning, relationer och känslomässiga mönster.
 • Vad styr arbetsgruppen? – om den tysta agendan.
 • Har vi de relationer vi önskar? – om upprepningsmönster.
 • Är klienten i fokus? – om professionellt förhållningssätt.
 • Kameleont eller psykopat? – om att finna sin roll.
 • Svårt att prestera? – om stressens påverkan.
 • Att möta och förstå människor med personlighetsstörningar.
 • Kriskunskap och krisstöd – när det oväntade sker.
 • Kommunikation – det vi inte kan tala om kan vi inte heller förändra.
 • Konflikthantering – konflikter uppstår när vi inte kan prata om olikheter.
 • Stress- och krispsykologi – hur vi påverkas och kan förebygga dem.
 • Gruppsykologi – om den dolda agendan på jobbet och hemma.
 • Relationer – hur vi psykologiskt kan förstå och förändra.
 • Utvecklingspsykologi – de viktiga faktorerna ur ett anknytningsperspektiv.
 • Personlighetsstörningar – hur vi kan möta, förstå och bistå människor med tidiga problem.

Om ni önskar en föreläsning inom något av dessa, eller angränsande områden, tag kontakt för diskussion och eventuellt upplägg.

Jag kombinerar även föreläsningar med övningar och rollspel vilka kan läggas upp över halv- eller heldag.

Möjlighet finns även att vidareutveckla ett ämne med återkommande föreläsningar/workshops till en kurs.

Boka din föreläsning

Borg Psykologtjänst AB

Christer Borg
Leg. psykolog / leg. psykoterapeut
Tel: 070-658 50 16

E-post: info@borgpsykologtjanst.se
Hemsida: www.borgpsykologtjanst.se