”Att lösa problem handlar om att se hur det förflutna ledde fram till nuet i syfte att skapa den framtid man vill ha”

Handledning

Chefs- och medarbetarhandledning i grupp eller individuellt stärker verksamhetens effektivitet genom att dess arbete successivt blir mer ändamålsenligt.

Handledningen bedrivs i syfte att uppnå de mål som definieras tillsammans med klienten genom att undanröja hinder som står vägen.

I den typ av handledning jag bedriver som psykolog ligger även fokus på att förstå sig själv i relation till andra och de svårigheter som kan uppstå i framförallt yrkesmässiga relationer. Handledningen formas generellt utifrån målen och vid varje enskilt tillfälle arbetar vi med vad som för närvarande känns angeläget och viktigt.

Handledningen utgår från kund/klient/patient etc. men man kan även ta upp konflikter inom gruppen samt problem i relation till andra delar av organisationen eller klient/målgrupp.

Jag har bl.a. erfarenhet av handledning inom kriminalvård, missbruksvård, boendestöd, psykiatri och socialtjänst, skola, bevakningsverksamhet och somatisk sjukvård samt privat verksamhet.

Handledning bedrivs under tystnadsplikt för handledaren.

Boka handledning

Borg Psykologtjänst AB

Christer Borg
Leg. psykolog / leg. psykoterapeut
Tel: 070-658 50 16

E-post: info@borgpsykologtjanst.se
Hemsida: www.borgpsykologtjanst.se

Mottagning: Strandridaregatan 5a