”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.”

Konsultation

Handledning och coaching har många gemensamma drag men även avgörande skillnader. I coaching fokuserar man på att uppnå de tydliga mål som definieras tillsammans med klienten genom att undanröja de hinder som är i vägen för att uppnå dessa mål. I den typ av handledning jag bedriver ligger fokus mer på att förstå sig själv i relation till andra och de svårigheter som kan uppstå i framförallt yrkesmässiga relationer. Handledningen formas vid varje enskilt tillfälle utifrån vad som för närvarande känns viktigt, coaching formas vid det enskilda tillfället utifrån det tydliga målet som skall uppnås. Jag erbjuder även ren krishandledning innefattande avlastningssamtal samt psykologisk debriefing.

Kontakt

Borg Psykologtjänst AB

Christer Borg
Leg. psykolog / leg. psykoterapeut
Tel: 070-658 50 16

E-post: borg@comhem.se
Hemsida: www.borgpsykologtjanst.se