Roligt att Psykologtidningen intervjuade mig och skrev en artikel om mitt engagemang och arbete för att sprida psykologisk kunskap, bl.a. genom ”Psykologer Föreläser”.

Läs hela intervjun på Psykologtidningens hemsida