”Det man ångrar i livet har med relationer att göra – inte karriär”

Individ och parsamtal

Välkomna till min nya mottagning i Majorna!

För att lösa motsättningar och utvecklas själv och tillsammans måste det finnas en fungerande inre dialog och yttre kommunikation. Om inte så riskerar tolkningar, farhågor och konflikträdsla att ta över.

En utgångspunkt är att vi blir och förblir människor i relation till andra. Följande textstycken tar flera exempel från parrelationer. Ett syfte med det är att tydliggöra att vi i princip alltid ser oss själva utifrån relationer till andra, såväl närvarande som icke närvarande.

Jag erbjuder stödjande och bearbetande samtal samt kortare psykoterapeutiska behandlingar för individer och par. Innehåll, intensitet och längd över tid kommer vi inledningsvis överens om och uppdaterar vid behov.

På en individuell nivå kanske du har svårigheter att leva i enlighet med dina behov och grundläggande värderingar. Det kan ta sig uttryck i nedstämdhet, ångest, svårighet att sätta gränser, brister i förmågan att uttrycka djupare känslor till den eller de som berörs. Utifrån din individuella situation formar vi en plan för samtalen med problemformulering, arbetssätt samt mål. Utifrån min erfarenhet tillämpar jag den metodik jag bedömer fungerar bäst. Naturligtvis kan planen revideras utifrån vad som sker i processen.

Utifrån egen erfarenhet av tinnitus och vestibulärt bortfall (skada på balansorganen) erbjuder jag dig som har liknande problem stöd och bearbetning med dessa svårigheter. I detta samverkar jag med fysioterapeut Helena Löwen-Åberg som är specialiserad inom dessa områden. Besök gärna Helenas hemsida: www.heka.nu

Både par och individer kan ha fastnat i roller eller mönster och ha svårigheter att hantera konflikter och olikheter. Frågeställningen kan också gälla sex- och samlevnad. Parsamtal ger möjlighet att tala med varandra, förstå varandra och bryta låsningar i kommunikationen.

Parsamtal kan även bidra till väl bearbetade separationer, vilket är särskilt viktigt i de fall det finns barn med i bilden. Antalet samtal kan variera från enstaka till serier om 3-10.

Ibland hör man uttrycket, ”vi har växt ifrån varandra”. Kanske händer det att man verkligen gör det men i många fall är det en oförmåga att kommunicera medan man växer, att omförhandla relationen och rollerna man har. Livet förändras och så måste även relationen göra.

Bakom genuin dialog ligger alltid en önskan om att ständigt lära känna varandra på nytt. Om man mist nyfikenheten på varandra kan det behövas hjälp för att återvinna den.

Vissa ämnen kan vara känsliga och svåra att samtala om. Relationen kan prövas när man brottas med frågor som berör individuell frihet kontra gemenskap, särskilt om man inte har samma önskemål.

Särskilt svårt är det när livet går in i en ny fas och förutsättningarna förändras. Det kan exempelvis vara i samband med att man får barn, när barnen flyttar hemifrån, när någon får ett nytt arbete eller blir av med sitt gamla. Makt och maktobalanser är besvärliga att samtala om men en lösning kan vara mycket frigörande för bägge parterna.

Det är inte alltid enkelt att formulera vad man vill, önskar och känner i samtal med den som påverkas och som betyder mycket för en. Även om det är att föredra att man möts och talar tillsammans kan det ibland vara en fördel att träffas enskilt och reda ut sina tankar innan man talar om dem gemensamt.

Covid-19: Stanna hemma vid minsta symtom. Sent återbud på grund av detta debiteras ej. Vid besök hålls avstånd i rummet och hälsning sker med distans. 

 C

Boka individ eller parsamtal

Borg Psykologtjänst AB

Christer Borg
Leg. psykolog / leg. psykoterapeut
Tel: 070-658 50 16

E-post: info@borgpsykologtjanst.se
Hemsida: www.borgpsykologtjanst.se

Mottagning: Strandridaregatan 5a